Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego : e-okna.com.pl jest VOBRI S.C. LESZEK JĘDRZEJEWSKI BARTŁOMIEJ OSTROWSKI, REGON: 060219967, NIP: 5391481525. Adres email: vobri@wp.pl
 2. Realizacja sprzedaży w Serwisie odbywa się według Regulaminu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży za pomocą Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (lub paragonu).
 4. Dokonanie zamówienia w Serwisie oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
 5. Serwis może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, w celu odróżnienia Klient nowych od powracających. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY.

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie zawierają podatek VAT chyba, że w ofercie stanowi inaczej. Cena produktu i koszt dostawy podany w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Oferta produktów umieszczona w Serwisie ważna jest przez czas nieokreślony, chyba że informacja podana przy produkcie stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia czy też wycofania towaru z oferty.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Poprzez złożenie przez Klienta zamówienia następuje zgodnie z przepisami prawa polskiego zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą chyba, że postanowienia Regulaminu i treść zamówienia stanowią inaczej.
 3. Zamówienia za pomocą Serwisu składać można całą dobę – natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach :

– od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15,

 1. Klientów korzystających z usług Serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.
 2. Wszelkie zmiany proszę kierować na Biuro Obsługi Klienta e-mail: vobri@wp.pl, 833541213
 3. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktów lub czas jego produkcji oraz czas dostawy.
 4. W przypadku, gdy termin wykonania zamówienia ulegnie przedłużeniu Sprzedawca niezwłocznie powiadamia o tym Klienta wskazując nowy termin wykonania zamówienia.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia z następujących powodów:

a) wyczerpania się zapasów magazynowych,

b) zakończenia wytwarzania danej serii produktów,

c) z przyczyn losowych.

 1. W przypadku odstąpienia od wykonania zamówienia przez Sprzedawcę Klientowi przysługuje prawo do zmiany zamówienia lub otrzymania zwrotu wpłaconych na poczet jego wykonania środków.

 

PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty w formie dostępnej w sklepie internetowym.
 2. Serwis przystępuje do wykonania umowy sprzedaży w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym sprzedawcy w przypadku płatności przelewem lub w przypadku płatności kartą kredytową w momencie autoryzacji karty.
 3. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym na stronie sklepu internetowego.
 4. Dostawa jest realizowana przez wskazanego kuriera lub przez transport firmowy.

 

REKLAMACJE

 1. W przypadku odkrycia w produkcie wad technicznych, uszkodzeń mechanicznych lub innego rodzaju wad i niezgodności zakupionego towaru z umową Klient zgłasza reklamację na adres wskazany w zamówieniu w momencie odbioru przesyłki. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawartej z zastosowaniem postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Czas na odstąpienie od umumowy wynosi 14 dni. Uszkodzenie zawartości paczki lub niezgodność z zamówieniem – w celu przyspieszenia załatwienia sprawy – powinna być stwierdzona w momencie odbioru paczki od kuriera.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca ponosi pełną  odpowiedzialność za przesyłkę tylko do momentu odebrania jej przez konsumenta  (podstawa prawna – art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego).
 2. Zalecane jest w związku z wymaganiami firmy kurierskiej (spedycyjnej) – po odebraniu przesyłki przez konsumenta – spisanie PROTOKOŁU SZKODY (w dniu odebrania przesyłki, z podpisem kuriera-kierowcy).
 3. Ponadto, zgodnie z prawem odstępujący od umowy sprzedaży ponosi   odpowiedzialność za zmniejszenie wartości kupionego produktu, jeżeli   korzystał z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia   jego charakteru, cech i funkcjonowania. W takim wypadku zwrócimy  odpowiednio pomniejszoną kwotę zwrotu za zakupiony przez Ciebie  produkt.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

27.W celu wykonania zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail, telefon dane te są niezbędne w celu dokonania zakupów.

 1. Podczas wizyty w Serwisie mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące wizyt Klientów, takie jak np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientom dokonywania zakupów za pośrednictwem Serwisu, dostawy zamawianych towarów i usług, w celach księgowych, w celu komunikacji z Klientem oraz w celu otrzymywania newsletterów i ofert handlowych od Sprzedawcy jeśli Klient wyrazi na to zgodę – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn.27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (tzw. RODO).
 3. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia lub usunięcia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie Sprzedawcy bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres vobri@wp.pl
 4. W momencie dokonania transakcji zakupu towaru Klient otrzyma za pośrednictwem Serwisu wiadomości e-mail dotyczące realizacji/statusu zamówienia. Sprzedawca może również kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu przekazania ważnych informacji dotyczących transakcji lub w celu weryfikacji zamówienia.
 5. Osoby które zapiszą się na newsletter Serwisu lub w inny sposób wyrażą zgodę na jego otrzymywanie, mogą otrzymywać od Sprzedawcy wiadomości e-mail.

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie elementy Serwisu są własnością Sprzedawcy. Znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Cała zawartość serwisu podlega prawom autorskim właściciela serwisu.
 2. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie w całości lub w części materiałów zawartych w Serwisie do celów innych niż prywatne musi być wcześniej uzgodnione ze Sprzedawcą oraz wymaga jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.